Plébániánk története imagePlébániánk története imagePlébániánk története image
Tarjánban a római katolikus svábok 1737-es letelepedését követően, 1756-ban alapíttatott meg a plébánia, amelynek első lelkipásztora Johann Georg Koller volt. Az egyházközség anyakönyvei is ekkortól datálódnak.
A barokk stílusú katolikus templomot Esterházy József kegyúr építtette 1779 és 1783 között, Fellner Jakab terve alapján. Fellner halála után a torony és főhomlokzat építése Gött Antal új elképzelései szerint folytatódott. Jelenlegi formáját 1863-ban nyerte el. A csehsüveg boltozatú, egyhajós, egyenes szentély-záródású műemlék templom belső tere 455 m2. A hajó és a szentély együttes hossza 35 méter, szélessége 11 méter. Legrégebbi berendezési tárgyai (oltár, szószék, gyóntatószék) késő barokk és historizáló stílusban készültek. A hajó bejárati oldalán pillérekre támaszkodó, mellvédes karzaton áll az 1797-ben, feltételezhetően Luber Xavér Ferenc által épített barokk műemlék orgona. A hajó boltíveinek szekkói a XX. század közepén született alkotások.
A 37 méter magas toronyban három harang lakik. Az I. világégés beszolgáltatásai után valamennyi a kor legnevesebb magyar mestere, Szlezák László műhelyében készült. A kicsit (30 kg, 39,5 cm) 1926-ban Jézus szent nevében Szt. Ferenc és Szt. Barbara, a középsőt (ca. 131 kg, 61,5 cm) Szt. Flórián és Szt. Vendel, és az ugyancsak 1930-ban elkészült nagyharangot (ca. 391 kg, 92 cm) Szűz Mária tiszteletére öntötték.
Az Isten házát az évszázadok során többször fel kellett újítani. Így 1945-ben is, amikor két bomba okozott benne komoly károkat. Az utóbbi 20 évben jelentős belső és külső renoválások történtek: 1989-ben a padok cseréje, 1998-ban a belső festés, 2003-ban a toronysisak renoválása, 2007-ben a teljes külső felújítás és 2008-ban a templom előtti és körüli díszburkolat kiépítése.
Templomunk védőszentje a sárkányölő, a gonoszt legyőző Szent György vértanú. Kiemelt ünnepeink a tavaszi Szent György-napi és a toronyszentelésnek emléket állító, őszi templombúcsúk.
A tarjáni Római Katolikus Plébánia az Esztergom-Budapest Főegyházmegye Bajóti Espereskerületéhez tartozik. Fíliája 1997-től Tornyópuszta. Oldallagosan ellátja a héregi plébániát 1970 óta, a tardosi plébániát pedig 2007 óta.