Szent György imacsoport image
Zoltán atya azt szokta mondani, hogy mindig van kiért és van miért imádkozni. Az imát végezhetjük otthonainkban, családban és nagyobb közösségben is. A közös imádságnak hatványozott az ereje, és közösségformáló, megtartó funkcióval rendelkezik. Az utcán, boltban, jártunkban-keltünkben ismerőseink, barátaink többször kértek már minket, hogy imádkozzunk valakiért, aki beteg, aki bajban van vagy egyszerűen egy állapot, egy helyzet feloldásáért, amelytől szabadulni szeretnének.
Ahhoz, hogy az imacsoportnak megtartó ereje legyen, szükség van arra, hogy a hívek bekapcsolódjanak.
Olyan imacsoportot hoztunk létre, amelyhez a mindennapokban elfoglalt családapa, családanya, a sok tanulnivalóval, szakkörökkel, edzésekkel rendelkező gyermekek éppúgy csatlakozhatnak, mint az idősebbek.
Legyünk HÍD a halandó ember és a Mindenható Isten között!
Aki szeretne imaszándékot kérni, írja meg nekünk: imaszándék megadása
Az imaszándék leadható még személyesen a szentmiséken is Goldschmidt Évánál.
A csoporthoz való csatlakozás itt lehetséges: csatlakozom az imacsoporthoz 
Amikor újabb imaszándék érkezik, a csoport tagjai megkapják az elérhetőségükön.

Szent György vértanú imádságát a legnagyobb magyar legendagyűjtemény, az Érdy kódex őrzi. Részlet belőle: „És valaki valamit tud kérni az én nevemben minden kérelme beteljesíttessék minden kétség nélkül. Amen.” (Érdy kódex)
Szent György iránti tiszteletünk és benne való bizodalmunk jeléül bátran helyezzük kérésünket Isten elé.
Az imacsoport tagjai naponta imádkozzanak a kért szándékért/szándékokért az alábbi imákkal akár a reggeli vagy az esti imájukat kiegészítve:

Szent György bátor lovag,
oltalmunk biztos záloga,
a hit legfőbb harcosa,
kétségek közt ne hagyj!
Járj közben értünk az Úrnál,
hallgasd meg kérő imánk,
hitünk pajzsát ragyogtasd ránk,
mintha szívünk perzselő tüze volnál.
Aki a gonosz ellen harcoltál,
engedd, hogy példád nyomán
a hit pajzsával lábaid útján
községünknek támaszul szolgálj! Ámen.


Mindenható Istenünk, aki Szent György vértanút a hit harcosául, Tarján község védőszentjéül rendelted, hozzá hasonló erővel, bizonyossággal… (ide helyettesítjük be az imaszándékot/szándékokat)
- gyógyuljon meg…
- mentsd meg a bajtól…
- adj nekik békés együttélést…
stb.

… Ámen.


Az adott szándékért való imát addig végezzük, amíg egy újabb imaszándék érkezik!